Kako povratak u školske klupe postaje sve bliži i izvesniji, nadamo se da je leto dobro iskorišćeno za odmor i razonodu. Sa druge strane, želimo da pomognemo svim školarcima da ovu godinu iskoriste na najbolji mogući način i zato smo pripremili ovaj tekst u vidu saveta za bolje učenje. 

Da li ste se ikada pitali kako to da neki učenici briljiraju, a jedva da i dotaknu knjigu, dok neki školarci jednostavno ne uspevaju da postignu efekat učenja iako se trude da što više zagreju stolicu? 

Prvo, briljiranje uz vrlo malo ili nimalo učenja jednostavno nije moguće, ali ni dugotrajno učenje, ako nije pametno ne može da bude efikasno. 

Za najbolje rezultate, važno je učiti dovoljno i pametno, a u nastavku pročitajte koji su to trikovi koje mogu da se primene. 

Na sreću, postoji mnogo strategija učenja koje su se pokazale efikasnim.

Ukoliko se samo neki od navedenih saveta uvedu u redovnu rutinu učenja, učenik će mnogo bolje i brže usvajati znanje. 

Naravno, neće svima odgovarati sve tehnike. Ideja je da učenik eksperimentiše sa njima i da pronađe one koje mu najbolje odgovaraju.


Učenje funkcioniše u ciklusima

Nasuprot uvreženom verovanju, učenje se ne svodi samo na iščitavanje i memorisanje gradiva nakon što se isto pogleda u školi. 

Učenje je zapravo ciklus. 

Ono se sastoji od pripreme, odnosno uvida u predmeta učenja još pre nego što se dođe na čas, zatim, pohađanja samog časa i učenja dok nastavnik predaje, usvajanja gradiva kod kuće i obnove i provere naučenog. 

Prvi korak može se i preskočiti, ali pažljivo slušanje na samom času, i obnova i provera naučenog nakon što se gradivo savlada predstavljaju ključne delove ciklusa učenja koji se ne bi smeli preskakati. 


Iščitavanje nije isto što i učenje

Uporno iščitavanje tekstova iz udžbenika i/ili beleški is sveske ne smatra se aktivnim učenjem. Zapravo, kome iščitavanje može da bude faza pripreme za one kojima je potrebno vreme da se koncentrišu pred aktivno učenje.

Bez obzira koliko puta se gradivo iznova i iznova iščitava, teško da se na taj način može trajno usvojiti gradivo. Aktivno učenje ne znači isticanje ili podvlačenje teksta, ponovno čitanje ili učenje napamet. Iako ove aktivnosti mogu pomoći da ostanete angažovani, one se ne smatraju aktivnim tehnikama učenja i slabo su povezane sa poboljšanim učenjem.

Ponovno čitanje dovodi do brzog zaboravljanja, a kako bi se gradivo zaista usvojilo neophodno je dodatno angažovanje, a ono podrazumeva sledeće: 

  • čitanje sa razumevanjem 

  • povezivanje sa prethodno naučenim

  • formiranje primera 

  • postepeno usvajanje onoga što se čita


Spisak radnih zadataka

Kao jedan od odličnih načina da se osigura da će učenje biti aktivno i kontinuirano jeste da se napravi lista zadataka i ciljeva i da se ciljevi razbiju u manje zadatke. Ta lista može sadržati zadatke na dnevnom nivou, ali i dugoročne ciljeve koji bi trebalo da se ostvare. 

Najbolje je da se svakoga dana uradi po nešto za više predmeta. 

Ovde bi valjalo napraviti i procenu vremena u pogledu toga koliko vremena je potrebno za svaki pojedinačni zadatak. Procena vremena trebalo bi da bude realna i ne bi trebalo da bude previše zadataka koje nije moguće završiti u razumnom roku. 

Na primer, može se završiti nekoliko zadataka dnevno iz matematike, a ne da se sve ostavlja za poslednji momenat. Za predmete gde je potrebno usvajati činjenice, poput geografije i istorije, na svakih nekoliko dana može se provesti 15-20 minuta u obnavljanju ili usvajanju novog gradiva. 

Dakle, umesto da se na dnevnom nivou priprema samo za jedan čas, dobra ideja je da se uporedo priprema za više predmeta, ali u kraćim intervalima. Ovo je dobar način da se održi koncentracija. 


Hvatanje beleški

Efikasno vođenje beleški može biti od velike pomoći u procesu učenja. Beleške se mogu voditi u posebnoj svesci ili na papirićima i stikerima koje ćete okačiti na memo tablu (plutanu, belu ili/i magnetnu tablu). Na taj način ima se nešto na šta se može kasnije osvrnuti, a, sudeći po istraživanjima,  ako se beleške pišu rukom, na taj način se informacije brže prenose u deo mozga zadužen za dugoročno pamćenje. 


Pismena obnova gradiva

Obnova gradiva je nešto što se podrazumeva, a ako se nadovežemo na prethodni pasus gde smo istakli da se pisanjem informacije brže prenose za dugoročno usvajanje, onda je jasno da je pismena obnova gradiva, možda za nijansu sporiji, ali dugoročno bolji način da se kvalitetno zapamti i usvoji gradivo. 

Takođe, na taj način može se i utvrditi gde su praznine u usvojenom znanju, te se može kombinovati sa klasičnom obnovom u kombinaciji sa čitanjem gradiva da bi se te praznine nadoknadile. 


Postavljanje pitanja

Postavljanje pitanja i traženja odgovora na sve nedoumice predstavlja još jednu od normi za efikasno učenje. 

Možda se iz istorije može učiti jedna lekcija dok je prethodna preskočena, ali za predmete kao što su matematika, fizika, hemija i slični, ukoliko se ne razume šta je A, biće teško  da se razume B. Zato, kada god postoje neke nedoumice, trebalo bi da se odgovori potraže što je pre moguće, bilo od učitelja, bilo od nekog drugog ko poznaje gradivo. 


Bez ometajućih faktora

Kako bi učenje bilo pametnije, sve što može da ometa proces trebalo bi da se eliminiše. Telefoni, tv, društvene mreže mogu ozbiljno da utiču na intenzitet učenja i da povećaju potrebno vreme za izvršavanje zadataka. Dokazano je da multitasking poput odgovaranja na poruke tokom učenja i čekiranje društvenih mreža povećava količinu vremena potrebnog za učenje i smanjuje sam kvalitet učenja.

Da ne bi došlo do toga potrebno je da se uklone svi ometajući faktori.  Ukoliko  računar nije potreban za domaći zadatak, neka ostane isključen. Neka se telefon odloži i mutira ton.

Sa druge strane, intenzivno učenje može se nagraditi pauzom za društvene mreže i sl. 


#Pulse preporučuje - šta vam je neophodno za efikasno učenje

Nadamo se da ćete među predloženim savetima pronaći neke koji će biti korisni. A ukoliko vam je potrebno nešto od opreme za učenje, sve što vam je potrebno možete pronaći u našoj online prodavnici - od školskog pribora, markera za podvlačenje, preko fascikli, plutanih i magnetnih tabli i stikera i memo blokova

Pogledajte kompletnu ponudu na našem sajtu i pronađite sve što je potrebno za učenje. 


Podeli sa prijateljima: