Interesantno je da razmišljanje van kutije, odnosno divergentno razmišljanje, zahteva mnogo više kreativnosti nego što želimo da verujemo. U stvari, većina nas i ne razmišlja o tome. Većina nas radne dane posmatra rutinski i smatra da bi kreativne aktivnosti trebalo da sačekaju vikend, ukoliko obaveze dozvole.


Ali postoje mnogi razlozi zašto bi trebalo da se posvetimo drugaijem načinu razmišljanja. Neki od najbitnijih razloga jesu ti da ovakav način razmišljanja direktno podstiče procese  koji mogu da zaista pomognu da budemo motivisani, da uspešni, ili da pronađemo svrhu u nečemu što radimo. 


Edukovati se za budućnost rada znači da ne možemo raditi stvari onako kako smo ih oduvek radili. Zbog toga se kreativnost i razmišljanje van kutije smatraju najpoželjnijim veštinama 21. veka. Znamo da bismo, kako bismo išli u korak sa budućnošću rada, svi trebali biti u stanju da pronađemo nova rešenja za nove probleme, a za to nam je potrebna moć divergentnog razmišljanja. 

 

Kako podstaći razmišljanje van kutuje?

Da bismo promenili način na koji razmišljamo, moramo razmišljati o tome na koji način bi mogli da napravimo promene u načinu na koji mislimo i funkcionišemo. Ovo zahteva divergentno razmišljanje ili sposobnost razmišljanja izvan kutije.


Međutim, previše nas je zaglavljeno u istim misaonim obrascima.


Pitanje koje se nužno postavlja jeste, odakle početi? Jedna od mogućnosti koju bi istakli je: 


Koristite uobičajenu spajalicu za papir!

Koristite uobičajenu spajalicu za papir! Zvuči suludo, ali uverićete se i sami koliko jedna toliko obična alatka kao što je spajalica, može da vam pomogne da utvrdite koliko razmišljate van kutije. 


Studija iz 2011. godine koju je sproveo čuveni Ken Robinson, mogla bi vam pomoći da saznate da li ste dobri u divergentnom razmišljanju ili sposobnosti rešavanja problema.


Šta sve možete uraditi sa spajalicom?

Ken Robinson se smatra jednim od najvećih stručnjaka u svetu za oblast obrazovanja i kreativnosti. On definiše kreativnost kao "proces dobijanja originalnih ideja koje imaju vrednost". Pri tome, Robinson izdvaja kreativnost od mašte koja predstavlja sposobnost da se zamisle stvari koje nisu čulno prisutne vašim." 


Divergentno razmišljanje nije sinonim za kreativnost, ali je suštinski kapacitet kreativnosti. To je sposobnost da se vidi mnoštvo potencijalnih odgovora na jedno pitanje, da se vidi mnoštvo mogućih načina da se pitanje protumači, da se razmišlja lateralno, da se misli ne samo linearnim ili konvergentnim načinima, da se vidi više odgovora, a ne jedan. Jednostavno rečeno, Ken Robinson tvrdi da kreativnost predstavlja usmeravanje mašte na posao, odnosno usmeravanje imaginacije na stvari koje mogu imati vrlo konkretnu primenu. Kao što je, na primer, spajalica. 


Sir Ken Robinson je sproveo studiju u kojoj je učestvovao veliki broj ispitanika, a sama studija sastojala se u samo jednom pitanju. Osnovno pitanje koje je Ken Robinson postavio bilo je - šta možete uraditi sa spajalicom? 


Ono što je studija pokazala jeste da većina ljudi može smisliti samo oko 10-15 ideja. 


Ukoliko vam i ovo deluje previše, evo malo početne inspiracije, a onda predlažemo da  počnete da razmišljate o sopstvenim idejama za upotrebu spajalice. Pomoću spajalice možete da nanižete papirna slova, možete da upotrebite spajalicu za resetovanje detektora dima, da okačite ukras na novogodišnju jelku, i tako dalje. 


Ono što je naročito interesantno jeste činjenica da na ovakva pitanja deca mnogo bolje odgovaraju od odraslih, a vremenom je istraživanje pokazalo da obrazovni sistem ponekad može da ograniči kreativno razmišljanje, tako da starija deca i odrasli nisu tako dobri u divergentnom razmišljanju, i da imaju značajno niži rezultat u odnosu na decu kada je u pitanju smišljanje inovativnih ideja za korišćenje najobičnije - spajalice.


Međutim, pravi divergentni mislioci - oni koji dobro razmišljaju i imaju razvijenu moć divergentnog mišljenja - mogu da ponude čak i do 200 ideja za primenu spajalice. Složićete se, to je veoma dugačak spisak! Na primer, spajalica može da se koristi za otvaranje ulaza za SIM karticu na mobilnim uređajima ( funkcioniše samo na određenim telefonima). Različiti mislioci mogu smisliti ideje koje uključuju stotine spajalica, jer se u osnovnom pitanju nikada ne spominje koliko spajalica možete da koristite. Žene mogu smisliti radikalno drugačiju listu od muškaraca. Inžinjeri bi mogli da osmisle nove patente. Ko zna?


Ako možete postati bolji divergentni mislilac, možete razmišljati o dubokim obrascima razmišljanja i čak doći do potpuno drugačijeg načina činjenja - recimo, sledećeg Ubera ili Airbnba jer razmišljanje van kutije neizostavno vodi ka uvođenju inovacije, i može da utiče na čitave segmente tržišta, kao što su prevoz (automobili koje pozovete aplikacijom) ili smeštaj (iznajmljivanje ličnog prostora, tj. Airbnb).


A sada, ako ste voljni da prihvatite izazov, voleli bismo da i vi napravite vašu listu. Da stvari budu zanimljivije, takmičite se i sa decom. Test je jednostavan - samo je potrebno da smislite što više praktičnih ideja za upotrebu spajalice za papir. Kada završite sa vežbom, razmislite o tome kako ste došli do tih ideja i, što je još važnije, kako te ideje možete primeniti i na druga područja vašega života. I eto još jednog primera kako može da posluži spajalica - spajalica može da vam promeni život!


Podeli sa prijateljima: