"Moje dete ne želi da uči." Ovo je jedna od najgorih noćnih mora za roditelje. Živeći u ovim vremenima danas, svaki roditelj želi da njihova deca budu ispred konkurencije i postignu izvrsnost. 

Danas su deca okružena sa nekoliko aktivnosti koje zaokupljaju njihovu pažnju. Postoji pritisak na njih da rade bolje u svakom mogućem aspektu. Neka deca poseduju prirodnu sklonost za učenjem i obrazovanjem. 

Međutim, drugoj deci je potrebno dodatno vreme da shvate istu količinu informacija. Ovo može dovesti do toga da deca razviju nedostatak interesovanja za učenje.  

Šta da radite kada vam dete kaže da ne može da uči ili neće odnosno ne želi? Od čega krenuti  i kako doći do uzroka zašto ne želi da uči? 

U daljem tekstu možete pročitate na koji način mu možete pomoći, kako otkriti zašto neće da uči, kako motivisati dete da uči, šta je bitno u ovoj situaciji. 

Utvrditi zašto i pokušati razumeti

Treba utvrditi i razumeti faktore koji su odgovorni za nezainteresovanost deteta za učenje i tek tada se može dalje pričati. 

Uvek postoji razlog zašto dete ne želi da uči. Neki od njih su: dete ne razume gradivo, nije sposobno  da se nosi sa tempom kojim se teme obrađuju u školi, možda ne zna da uči, neki psihološki poremećaj, eventualni pritisak vršnjaka ili odbojnost prema predmetnom nastavniku, nedostatak motivacije, previše pritiska i prevelika očekivanja i dr.  

Ovo su samo neki od razloga zašto dete ne pokazuje interesovanje učenje. Može biti mnogo drugih. Dakle, kako se vi kao roditelj nosite sa situacijom? 

Uzroci zašto kaže neću

Postoje mnogi razlozi zbog kojih dete ne može da uči ili ne želi. Jedan od vrlo učestalih razloga  danas jeste da mu je određeni sadržaj dosadan, odnosno ili ga zna, ili mu je neinteresantan ili mu je težak – jer to su uzroci dosade. 

Na  vama je da otkrijete.  To činite tako što razgovarate sa detetom. Predrasude, osuđivanje, prisile nisu dobr e metode. Možete slobodno zaboraviti na njih jer vas neće dovesti do pravih odgovora već do zatvaranja komunikacije i otpora. Prilazimo tako što aktivno slušamo dete zašto mu je određeno gradivo takvo da ne želi da ga uči. 

Dosadno mi je sve to znam

Ukoliko je ovo razlog rešenje se nameće. Postavite detetu par pitanja u vezitog gradiva i ukoliko ih tačno odgovori nema razloga za dalje učenje. 

Pohvalite ga i ukoliko želite da nešto više zna od onog što već zna a u vezi tog gradiva je -  pronađite mu interesantan dokumentarac u vezi toga, film, video zapis. Bar danas nam je sve dostupno i izvori učenja su svud a oko nas. 

Tako u detetu budite radoznalost da gradivu ne pristupa samo na jedan način i iz samo jednog izvora već na više načina. 

Kako motivisati dete da uči

,,Uopšte me ne zanima ova lekcija!” - kaže vaše dete. U redu, dobili ste razlog zašto ga ne zanima. Kako ga motivisati onda? Evo nekoliko načina - ukažite mu na značaj zašto treba da zna taj sadržaj ili da se upozna sa njim, usmerite ga na neke zanimljive informacije u vezi tog sadržaja, kupite mu određene knjige koje mu mogu pobuditi želju da uči gradivo koje ga ne interesuje.  

I na kraju pitajte ga šta on misli u vezi tog gradiva, šta mu je postalo zanimljivo, zašto… dete voli da priča sa vama, voli da iznosi svoje mišljenje i sudove. A vi ga aktivno slušajte i pohvalite ga. 

Na taj način utičete pozitivno na dečje samopouzdanje ali isto tako dajete mu jedan od razloga zašto učiti-da bismo  imali kritički stav o određenom pojmu, pojavi, događaju.

Važno da dete ima adekvatnu opremu

,,Ne mogu, teško mi je ovo da shvatim.“ Ako su ovo reči vašeg tinejdžera rešenje ćete naći u dobroj opremi za učenje. Da, dobro ste čuli. 

Jako je bitno da dete ima sve što mu je potrebno da savlada nešto. Ovo se odnosi na olovke, šestar, makaze, drvene bojice, markere, atlase, lenjire itd. Sve ovo mu treba da bi dobro savladao određeni deo iz matematike, fizike, hemije, geografije.

Korišćenje bele table i plutane table za vizuelno učenje

Bele table i plutane table mogu služiti kao odlični alati za vizuelno učenje i organizaciju. Na beloj tabli možete zajedno sa detetom crtati dijagrame, raditi matematičke zadatke ili je čak koristiti  za dnevno planiranje obaveza i lekcija. 

Na ovaj način možete pomoći detetu da bolje shvati gradivo i da ga vizuelno strukturiše. S druge strane, plutana tabla može služiti za pinovanje važnih beleški, domaćih zadataka ili čak motivacionih citata. 

Pored toga, mogu se koristiti i stikeri za označavanje važnih datuma ili ciljeva koji treba dostići. Ova vrsta vizuelne stimulacije može pomoći detetu da se bolje koncentriše i poveća njegovu motivaciju za učenje.

Primena stikera kao alata za motivaciju i organizaciju

Stikeri su ne samo zanimljivi za decu, već mogu poslužiti kao efikasan alat za motivaciju i organizaciju. Na primer, možete koristiti stikere kao nagrađivanje za svaku uspešno završenu lekciju ili domaći zadatak. 

Na ovaj način možete pomoći u razvoju osećaja postignuća i samopouzdanja kod deteta. Pored toga, stikeri se mogu koristiti i za označavanje važnih stranica u knjigama ili za dodavanje dodatnih beleški u svesci. 

Na taj način, dete može lako pratiti svoj napredak i znati gde treba dodatno da se posveti. Stikeri sa različitim bojama i oblicima mogu se koristiti za kategorizaciju različitih predmeta ili tema, što dalje pomaže u organizaciji materijala za učenje.

Učenje nije mučenje

Pored dobre i kvalitetne opreme koju možete naći na našem sajtu veoma je bitno i znati kako vaše dete uči, Da li zna da uči? 

To ćete proveriti tako što ćete obraditi jednu lekciju sa njim. Ukoliko dete zna da izvuče najbitnije teze iz lekcije, da napravi rezime najbitnijeg  i prepriča svojim rečima smisleno i tačno dete zna da uči. Ukoliko u svakom pasusu može da izdvoji osnovne pojmove na pravom je putu da učenje ne bude mučenje. 

Tehnike učenja u službi motivacije za učenje

Postoje mnogi načini da se dete motiviše za učenje. Pedagog škole i psiholog su ti koji mogu deci pokazati koji su to sve načini. Jedan od njih je učenje putem interesantnih pitanja, mape uma, učenje putem pogrešnih odgovora, učenje istraživanjem i druge. Na primer , ako učite šta je to decenija ne mora dete da kaže definiciju već ga možete pomoću trik pitanja navesti na koji način da uči. Na primer, možete mu reći  ja imam tri decenije i 8 godina. Šta je onda decenija ako ja imam 38 godina? Asocijativno učenje odnosno učenje putem asocijacija je veoma zanimljivo deci i treba ga primenjivati što češće tamo gde je izvodljivo. 

Koji su razlozi zašto dete neće da radi domaći

Domaći zadatak je vrlo bitan deo u okviru svakog  nastavnog predmeta. Na taj način dete kontinuirano uči, priseća se i utvrđuje ono što se radilo na času i memoriše određeno gradivo. Ukoliko neće da radi verovatno je u pitanju težak zadatak ili oblast koju ne razume. 

U tom slučaju uz pomoć markera i flomastera i olovke radite na sledećem -  uz vašu  pomoć nek izdvoji teze olovkom na papir, markerima nek podvuče ključne reči, a flomasterima nek napiše na poseban papir glavne pojmove ili nacrta u obliku asocijacija. Na taj način i uz pomoć boja savladaće određeno gradivo i domaći zadatak će uraditi dobro i brzo. 

Dodatni saveti ukoliko dete odbija da uči 

Evo nekoliko koraka koje treba primeniti ukoliko dete neće da uči

  • Procenite detetove sposobnosti za učenje( pamćenje, razumevanje, čitanje idr.)

  • Porazgovarajte sa predmetnim nastavnikom

  • Uključite najbilje drugare ili drugarice da zajedno uče određene sadržaje

  • Kod odeljenjskog  starešine raspitajte se kakav odnos ima dete prema nastavniku, kakav odnos ima prema radu i obavezama

  • Napravite plan u saradnji sa predmetnim nastavnikom na koje sve načine može učenik određeno gradivo savladati ili se motivisati.


Podeli sa prijateljima: