Komunikacija i usluge koje pruža firma PULSE OFFICE DOO Prva industrijska br.5, 22330 Nova Pazova, Srbija (u daljem tekstu Pulse Office) vlasnik je Internet stranice www.pulseserbia.com preko koje upravlja sadržajem sajta, sprovodi finansijske transakcije, vrši organizaciju i posredovnje pri prodaji i pruža usluge korisnicima putem Internet.

Korišćenje Internet stranice www.pulseserbia.com od strane korisnika podrazumeva da je korisnik u potpunosti upoznat i saglasan sa uslovima korišćenja, uslovima prodaje i izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko niste saglasni sa navedenim uslovima korišćenja, uslovima prodaje i izjavom o poverljivosti podataka, molimo Vas da ne koristite našu Internet stranicu.

Uslovi korišćenja se odnose na korišćenje sadržaja Internet stranice www.pulseserbia.com od strane korisnika. Nakon upoznavanja sa uslovima korišćenja, podrazumeva se da su korisnici saglasni sa navedenim uslovima i pravilima i da će ovu Internet stranicu koristiti u skladu sa navedenim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu privatnosti i čuvanje lozinki koje se koriste i kreiraju pri korišćenju sadržaja i usluga koje pruža Pulse Office. Korisnik sajta je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju Internet mreže može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju i mogućnosti prekida usluge iz tehničkih razloga. Na takve slučajeve nemamo uticaj i iz tog razloga Pulse Office nije odgovoran za eventualni gubitak podataka ili neki drugi problem koji se može javiti tokom pružanja usluga preko sajta.

Podrazumeva se saglasnost korisnika da pristup Internet stranici www.pulseserbia.com ponekad može biti u prekidu ili privremeno blokiran iz razloga tehničkog održavanja sajta ali i drugih razloga za koje nemamo odgovornost. Pod terminom korisnik podrazumeva se svaka osoba koja neposredno i posredno koristila usluge Pulse Office putem Interneta.

Pulse Office ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment prodaje i pružanja usluga, uključujući bez ograničenja: dostupnost, sadržaj, opremu za pristup i korišćenje web sajta. Takođe, Pulse Office ima pravo da prestane sa pružanjem informacija i može ukinuti ili promeniti način i brzinu prenosa podataka.

Pulse Office ima pravo da u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja ukine ili izmeni neke od navedenih uslova korišćenja i izjavu o poverljivosti podataka na stranici www.pulseserbia.com

Predmetne izmene mogu uključiti i uvođenje određenih naknada, i savetujemo korisnike da povremeno ponovo pročitaju informacije iz rubrika Uslovi korišćenja i izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili obavešteni o eventualnim promenama.

Za slučaj promene Uslova korišćenja i izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi sajt www.pulseserbia.com podrazumevaće se da korisnik prihvata uslove korišćenja i izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena uslova korišćenja važi i za treća lica odmah nakon objavljivanja na sajtu www.pulseserbia.com. Korišćenje sajta nakon izmenjenih uslova od strane korisnika podrazumevaće se kao automatsko privhvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnik je da koristi sajt www.pulseserbia.com u skladu sa zakonima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Pulse Office nema odgovornost za aktivnosti neovlašćenih korisnika u smislu postavljanja na sajt www.pulseserbia.com bilo kakvog sadržaja koji nije u skladu sa uslovima korišćenja. Takav sadržaj može biti uklonjen ili promenjen bez obrazloženja.

Pulse Office je ovlašćen da vrši kontrolu sadržaja na sajtu www.pulseserbia.com kako bismo osigurali poštovanje uslova korišćenja i poštovanje zakona i propisa Republike Srbije. Pulse Office ima pravo da ukloni bilo koji materijal za koji utvrdi da nije u skladu sa uslovima korišćenja i zadržava pravo da ukine lozinke ili korisnički nalog.

Korisnik je saglasan da sva komunikacija preko sajta i slanje poruka javnog karatktera putem chata ili foruma nemaju status poverljivih informacija pa stoga Pulse Office može da vrši nadzor nad sadržajem komuniciranja korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Iz razloga što Pulse Office nema obavezu kontrole i autorizacije sadržaja poruka i informacija koje se mogu naći na Internet sajtu www.pulseserbia.com, Pulse Office nema odgovornost za radnje i sadržaj koje korisnik može postaviti na istoj.

Objava komentara, poruka i drugih informacija na sajtu www.pulseserbia.com od strane korisnika podrazumeva da korisnik daje pravo Pulse Office za korišćenje istih u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta i za bilo koju drugu pravo dozvoljenu namenu.

Korisnik se obavezuje i izjavljuje da neće smatrati odgovornim Pulse Office za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja a koji mogu nastati korišćenjem sajta www.pulseserbia.com od strane korisnika.

Pulse Office ima pravo da raskine poslovni odnos sa korisnikom i da ukine lozinke ili korisničke naloge. Takođe, Pulse Office ne garantuje za tačnost i potpunost bilo kog sadržaja na sajtu www.pulseserbia.com postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Pulse Office se oslobađa odgovornosti za eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga oslanjanja korisnika na informacije dobijene na sajtu www.pulseserbia.com

Pulse Office nema odgovornost u smislu sadržaja materijala na Internet sajtovima trećih strana, na koje se može pristupiti sa Internet sajta www.pulseserbia.com i u slučaju pristupa sajtovima trećih lica, korisnik to čini isključivo na svoju odgovornost.

Za slučaj da je neka od stavki uslova korišćenja ništava, ona će biti zamenjena odredbom koja svojim sadržajem najviše odgovara odredbi koja je zamenjena, dok ostali uslovi ostaju na snazi. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava navedena u uslovima korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava.

Osobama mlađim od 14 godina zabranjeno je kupovina preko sajta www.pulseserbia.com.

Za sve eventualne pravne sporovo koji mogu nastati korišćenjem sajta www.pulseserbia.com nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Registracija/otvaranje korisničkog naloga na sajtu www.pulseserbia.com od strane korisnika smatra se da je isti obavešten sa Uslovima korišćenja u celini.